CN. Đào Thị Thu Thủy

Họ và tên Đào Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Năm sinh 1976
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành SP Ngữ văn
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị  
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ  
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 0857252345
Email daothuyqb@gmail.com

Quá trình công tác

Ngày, tháng, năm

Công việc đảm nhiệm

Nơi công tác

Từ 1995 – 1999

Học ĐHSP

Trường ĐHSP Huế

Từ 1999 – 2001

Giáo viên

Trường Cấp 2 -3 Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Từ 2001 – 2003

Giáo viên

Trường THPT Trần Hưng Đạo, Lệ Thủy, Quảng Bình

Từ 2003 – 2006

Văn phòng khoa

Trường CĐSP Quảng Bình

Từ 2006 – 2022

Văn phòng khoa

Đào tạo

Trường Đại học Quảng Bình