Chuyên viên phụ trách cấp phát văn bằng, chứng chỉ

CN. Hoàng Thị Hồng Nhạn

Họ và tên Hoàng Thị Hồng Nhạn
Giới tính Nữ
Năm sinh 25/10/1976     
Chổ ở hiện tại

Số 8, đường Huy Cận, TDP Đồng Tâm, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Quê quán An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Phát hành sách
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Cử nhân
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ

Tiếng Anh C     

Địa chỉ liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại

0912944772     

Email hongnhandhqb@gmail.com

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:   Cử nhân  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành học:    Phát hành sách 

Nước đào tạo:  Việt Nam                       Năm tốt nghiệp:   1998

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 1998 đến năm 2000 Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Bình Viết tin bài cho Tạp chí Văn hóa
Từ năm 2000 đến năm 2001 Công ty Phát hành sách và Vật phẩm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Nhân viên bán hàng
Từ năm 2001 đến nay Cán bộ trường Đại học Quảng Bình Chuyên viên phòng Đào tạo, phụ trách mãng văn bằng, chứng chỉ.