CN. Nguyễn Thị Tố Oanh

Họ và tên Nguyễn Thị Tố Oanh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1990
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị  
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 0971 992 558
Email oanhnguyenqbu@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 – 2018

 Trung tâm Học liệu, Trường Đại học  Quảng Bình

Viên chức hành chính

2018 – nay

 Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học  Quảng Bình

Viên chức hành chính