CN. Phạm Thị Thanh Duyên

Họ và tên Phạm Thị Thanh Duyên
Giới tính Nữ
Năm sinh 1982
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành  
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị  
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ  
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 0941966333
Email thanhduyen08qb@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 – 2022

Trường Đại học  Quảng Bình

Viên chức hành chính