Giảng viên phụ trách công tác thực hành thực tập

ThS. Lê Thị Thu Hiền

Họ và tên Lê Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Chổ ở hiện tại 127 Hùng Vương, Thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình
Quê quán Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Địa lí
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Địa lí kinh tế – xã hội, Nguồn lao động
Ngoại ngữ Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ Khoa KHXH, Trường ĐHQB, 312 Lí Thường Kiệt, Đồng Hới
Điện thoại 0914 069 244
Email thuhien146@gmail.com/ hienltt@qbu.edu.vn

Quá trình đào tạo

1. ĐẠI HỌC

*Văn bằng thứ nhất:
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Ngành học: Sư phạm Địa lí
Năm tốt nghiệp: 2011
* Văn bằng thứ hai:
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Huế
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 2014
2. SAU ĐẠI HỌC
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học: Địa lí học
Tên luận văn: Nghiên cứu thực trạng lao động và tình hình sử dụng lao động ngành dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bảo vệ: 3/11/2013
Năm cấp bằng: 2014

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 11/2014 đến nay Trường Đại học Quảng Bình. Giảng viên