Giảng viên phụ trách công tác chương trình đào tạo

THS. Nguyễn Thị Như Phượng

Họ và tên Nguyễn Thị Như Phượng
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Chổ ở hiện tại Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Tâm lý học
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Tâm lý học
Ngoại ngữ Tiếng Anh B
Địa chỉ liên hệ Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại 0905081185
Email nguyennhuphuong05tlh@gmail.com

Quá trình đào tạo

1. Đại học

Chuyên ngành: Tâm lý học
Năm tốt nghiệp: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
2. Sau Đại học
Chuyên ngành: Tâm lý học
Năm tốt nghiệp: 2016
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2010 đến nay Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình Viên chức