Phó Trưởng phòng Đào tạo

THS. NGUYỄN THỊ QUẾ THANH

Họ và tên Nguyễn Thị Quế Thanh
Giới tính Nữ
Năm sinh 18/06/1975
Chổ ở hiện tại Quảng Ninh – Quảng Bình
Quê quán Quảng Ninh – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm ngữ văn
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học nước ngoài
Ngoại ngữ Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ TK 5 – P.Đồng Mỹ – Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại 0983489357
Email quethanhqb@gmail.com

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn                   

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1997

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học nước ngoài                    Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

     3. Ngoại ngữ:  1. Tiếng Anh    Mức độ sử dụng: B1

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/1997 – 9/2006

Khoa Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

Giảng viên Khoa Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

10/2006 – 2/2010

Khoa Xã hội – Du Lịch – Kinh tế, trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên khoa Xã hội – Du Lịch – Kinh tế, Trường Đại học Quảng Bình

3/2010 – 7/2011

Khoa Xã hội – Du Lịch – Kinh tế Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng Bộ môn Ngữ văn 2,  Khoa Xã hội – Du Lịch – Kinh tế Trường Đại học Quảng Bình

7/2011 – 8/2013

Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

P.Bí thư chi bộ; Q. Trưởng Bộ môn Ngữ văn 2, Khoa khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

8/2013 – 01/2015

Khoa Khoa học xã hội Trường Đại học Quảng Bình

P.Bí thư chi bộ; Q. Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Khoa khoa học xã hội Trường Đại học Quảng Bình

01/2015 – 9/2019

Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Quảng Bình

P.Bí thư chi bộ; P.Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

9/2019 đến nay

Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Bình

Phó phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình

 

 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Quảng Bình theo định hướng phát triển năng lực.

2018-2019

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2

Khai thác tiềm năng đường 12 – 20 (Quảng Bình, Hà Tĩnh) phục vụ hoạt động tuyến du lịch vùng phụ cận hành lang kinh tế Đông Tây và trục đường Xuyên Á

2012-2013

Cấp Trường

Thành viên

3

Chủ nghĩa cực hạn trong truyện ngắn của Raymond Carver

2014 – 2015

Cấp trường

Thành viên

4

Hiện tượng sử dụng từ ngữ tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt của giới trẻ hiện nay.

2016-2017

Cấp Trường

Thành viên