Trưởng phòng Đào tạo

GVC. TS. Trương Thị Tư

Họ và tên Trương Thị Tư
Giới tính Nữ
Năm sinh 1971
Chổ ở hiện tại Bắc lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Quê quán Lệ Thủy – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Địa lý 
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Địa lý Tự nhiên
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ Bắc lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại 0915345768
Email tutt@qbu.edu.vn

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:      Chính quy

Nơi đào tạo:    ĐHSP Huế

Ngành học:      Sư phạm Địa lý

Nước đào tạo:   Việt Nam                                Năm tốt nghiệp:   1993

2. Sau đại học:

– Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lý tự nhiên,         Nămcấp bằng:     2000

Nơi đào tạo:                  ĐHSP Hà Nội 1

– Tiến sĩ chuyên ngành:   Địa lý tựnhiên,    Năm cấp bằng:         2012

Nơi đào tạo:              Viện Địa Lý – Viện Hàn lâm Khoa học ViệtNam

– Tên luận án: Nghiên cứu Cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý Tài nguyênthiên nhiên và bảo vệ Môi trưởng tỉnh Quảng Bình.

  1. Ngoại ngữ    1. Tiếng Anh                          Mức độ sử dụng: Trình độ C

                               2. Tiếng Nga                          Mức độ sử dụng:  Trìnhđộ B

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 11/1993- 11/1995 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu- Thị xã Thủ Dầu Một-Sông Bé Giáo viên
Từ thánh 11/1995 – 12/ 2008 Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên, Cán bộ Phòng Đào tạo
Từ tháng 01/2009 – 11/ 2013 Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên chính; Phó Phòng Đào tạo
Từ tháng 11/2013 – 02/2018 Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên chính; Giám đốc TT Học liệu
Từ tháng 02/2018 – 07/2020 Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên chính; Trưởng phòng ĐBCLGD.
Từ tháng 07/2020 – đến nay Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên chính; Trưởng phòng Đào tạo.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu, Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1                      Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác lấy ý kiến các bên liên quan tại Trường ĐHQB 2019-2020 Cấp Trường Chủ nhiệm ĐT
2                      Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. 2018-2019 Đề tài cấp Tỉnh Thành viên tham gia
3                      Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình. 2017-2018 Cấp Trường Thành viên tham gia
4                      Ứng dụng mã nguồn mở Koha trong xây dựng phần mềm Quản trị thư viện tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình. 2014-2015 Cấp Trường Chủ nhiệm ĐT
5                      Nghiên cứu, ứng dụng phân loại DDC14 tại TTHL trường ĐHQB 2013-2014 Cấp Trường Chủ nhiệm ĐT
6                      Nghiên cứu, đánh giá Cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình. 2007-2011 Luận án Tiến sỹ Địa lý Tác giả
7                      Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám điều tra, đánh giá tổng hợp ĐKTN và TNTN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình. 2009-2011 Đề tài cấp Tỉnh Thành viên tham gia
8                      Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý công tác Đào tạo tại trường ĐH Quảng Bình. 2009-2010 Cấp Trường Thành viên tham gia
9                      Nghiên cứu những vấn đề cần đổi mới về nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH. 2006-2007 Bộ GD&ĐT Thư ký đề tài
10                  Phương pháp khai thác bản đồ, lược đồ trong giảng dạy học phần Địa lý tự nhiên Việt nam hệ CĐSP. 2004-2005 Câp trường Chủ nhiệm đề tài
11                  Đặc điểm địa hình dải cồn cát ven biển Quảng Bình, hướng cải tạo để sử dụng. 2002-2003 Câp trường Chủ nhiệm đề tài
12                  Nghiên cứu Địa lý tự nhiên dải cồn cát ven biển Nam Quảng Bình, định hướng cải tạo và sử dụng. 1998-2000 Luận văn Thạc sỹ Tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố:

  Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

 

1

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục tại trường ĐHQB 2019 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục, Đại học Huế, tháng 11/2019, ISBN.
2 Đánh giá mức độ thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 2016 Tạp chí Khoa học và Giáo dục, số 03 (39)/2016,  ĐHSP – ĐH Huế.
3 Nghiên cứu đặc điểm phân hóa của Khí hậu trong thành tạo Cảnh quan tỉnh Quảng Bình 2014 Tạp chí Khoa học và Giáo dục, số 03 (31)/2014,  ĐHSP – ĐH Huế, Chuyên san Khoa học tự nhiên.
4 Nghiên cứu, ứng dụng Phân loại DDC 14 tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình 2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Sở KH-CN tỉnh Quảng Bình số 4/2014.
5 Đánh giá đất đai phục vụ xác lập các mô hình kinh tế sinh thái nông hộ và trang trại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 2013 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình, số 3/2013.
6 Nghiên cứu đa dạng cảnh quan và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình. 2011 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, ISSN, Chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ, số 4S, Tr 33-45.
7 Đặc điểm tài nguyên đất và hướng sử dụng bền vững đất nông-lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. 2010 Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, ISSN, số 7 (2010), tr 128-138.
8 Nghiên cứu tiềm năng du lịch tự nhiên tỉnh Quảng Bình phục vụ sử dụng hợp lý TNTN và bảo vệ môi trường. 2010 Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr 1378-1387.
9 Những vấn đề về Lý luận nghiên cứu cảnh quan. 2009 Thông báo Khoa học số 5, Đại học Quảng Bình
10 Hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Quảng Bình. 2008 Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III, NXB Khoa học và kỹ thuật, Tr 526-539, Hà Nội.
11 Lộ trình chuyển đổi đào tạo theo học chế Tín chỉ ở Trường ĐHQB 2008 Kỷ yếu Hội nghị Trưởng bộ môn trường Đại học Quảng Bình.
12 Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên dải cồn cát ven biển Quảng Bình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, 2007 Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Tr 92-98, ISSN, số 02/2007, ĐHSP Huế.
13 Nguồn gốc hình thành dải cồn cát ven biển Nam Quảng Bình. 2001 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2001, Khoa Địa Lý, ĐHSP Hà Nội 1.
14 Báo cáo Khoa học: Phương pháp trình bày một báo cáo Khoa học; PP viết một Bài báo Khoa học 2012 Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Giảng viên Trường Đại học Quảng Bình .