Viện Trưởng Viện Nông nghiệp - Môi trường

GVC. TS. Trần Thế Hùng

Họ và tên Trần Thế Hùng
Giới tính Nam
Năm sinh 19 – 10 – 1979
Chổ ở hiện tại  
Quê quán Quảng Văn-Quảng Trạch-Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành  
Đơn vị công tác Viện Nông nghiệp và Môi trường
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý và bảo tồn rừng, Biến đổi khí hậu, GIS và viễn thám, Kỹ thuật cây đô thị
Ngoại ngữ Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 091.222 3773
Email tranhungqbu@gmail.com

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

         Kỹ sư:  Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia St. Petecbua,LB NgaNăm tốt nghiệp: 2004.

  1. Sau đại học:

         Tiến sĩ: Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia St. Petecbua, LB Nga; Năm tốt nghiệp: 2009.

Quá trình giảng dạy và công tác

– Từ năm 2005 đến 2006: Giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

– Từ năm 2006 đến 2009: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia St. Petecbua,LB Nga

– Từ năm 7/2010 đến nay: Giảng dạy, Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư (7/2013), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm Nông Lâm, Trường Đại học Quảng Bình (3/2012)

 

Các công trình nghiên cứu

[1] Nghiên cứu-ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm tại Thành phố Huế (di sản văn hóa) và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (di sản thiên nhiên) Chủ nhiệm : 200 Thành viên :Trần Thế Hùng Mã số : Số 1 Năm : 2017
[2] Quy hoạch thiết kế hệ thống cây xanh khuôn viên trường Đại học Quảng Bình Chủ nhiệm : 200 Thành viên : Mã số : 2 Năm : 2011

Bài báo quốc tế

[1] Целевые программы рубки ухода в хвойных насаждениях Вьетнама Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии Số: 188 Trang: 71-80 Năm: 2011
[2] Оценка опыта формирования высокопродуктивных насаждений целевового назначения Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии Số: 178 Trang: 136-144 Năm: 2009
[3] Перспективные направления лесовыращивания и ухода за лесом во Вьетнаме Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии Số: 168 Trang: 213-220 Năm: 2009
[4] Поглощение азота древесными растениями на объектах комплексного ухода за лесом Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии Số: 156 Trang: 45-52 Năm: 2008
[5] Research on building socio – economic atlas of Quang Binh province, Viet Nam Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand Số: 3 Trang: 184-190 Năm: 2013

Bài báo trong nước

[1] Ứng dụng phân bón trong lâm nghiệp thế giới và triển vọng cho Việt Nam Tác giả: Tác giả Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình Số: 1 Trang: 10-17 Năm: 2012
[2] Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS du lịch thành phố đồng Hới Tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác quản lí Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Số: 1 Trang: 77-82 Năm: 2014
[3] Ưng dụng công nghệ viễn thám trong việc xây dựng mô hình rừng ổn định phục vụ quản lý và sử dụng bền vững tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Số: 5 Trang: 95-104 Năm: 2013
[4] Thực trạng và giá trị sử dụng nguồn cây dược liệu tại xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Tạp chí thông tin khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình Số: 1 Trang: 22-29 Năm: 2014
[5] Nghiên cứu tính đa dạng thực vật ngập mặn và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn sông Gianh, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững Số: 1 Trang: 35-43 Năm: 2014
[6] Xây dựng bản đồ dạng đất bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: Tạp chí KHCN Trường ĐH Quảng Bình số 7 Số: 7 Trang: 11-25 Năm: 2015
[7] Xây dựng bản đồ dạng đất bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhỨng dụng GIS xây dựng bản đồ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: NXB Xây dựng Số: 1 Trang: 102-111 Năm: 2015
[8] Ứng dụng ảnh viễn thám nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: NXB Xây dựng Số: 1 Trang: 152-161 Năm: 2015
[9] Research on Some Indigenous knowledge in Swiddening and history move of Ethnic Ruc in On hamlet, Thuong Hoa commune, Minh Hoa District, Quang Binh Province. Tác giả: Đồng tác giả Nơi đăng: NXB Nông nghiệp Hà Nội Số: 1 Trang: 52-61 Năm: 2015

Học phần, các môn giảng dạy

  Môn dạy Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
1 GIS và Viễn thám 2012 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
2 Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị 2006 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình
3 Sinh lý thực vật 2011 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
4 Lâm sản ngoài gỗ 2011 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
5 Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng 2012 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
6 Khai thác và vận chuyển lâm sản 2012 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
7 Động vật rừng 2012 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2013 Sinh viên CĐ, ĐH Trường Đại học Quảng Bình
9 Quản lý dự án 2014 Sinh viên Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Quảng Bình