Th.S Trần Đức Việt

Họ và tên Trần Đức Việt
Giới tính Nam
Năm sinh 1992
Chổ ở hiện tại Quảng Ninh, Quảng Bình
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin
Đơn vị công tác Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Học vị  
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 083 44 33 555
Email ducviettran.cntt@gmail.com

Quá trình công tác

Ngày, tháng, năm

Công việc đảm nhiệm

Nơi công tác

Từ 2017 – 2020

Nhân viên hành chính

Phòng Quản trị, Trường Đại học Quảng Bình

Từ 2020 – nay

Nhân viên hành chính

Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Quảng Bình