Phó Trưởng phòng Đào tạo

TS. Lý Thị Thu Hoài

Họ và tên Lý Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Chổ ở hiện tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Hóa học
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa hữu cơ
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ Lộc Xá, Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại 01697527659
Email lythuhoaiqb@gmail.com

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 8/2004 đến tháng 6/2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế – Đại học Huế
Ngành học: Sư phạm Hóa học Hệ đào tạo: Chính quy
Bằng đại học thứ hai: Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quảng Bình; Năm tốt nghiệp: 2020
2. Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2010.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế – Đại học Huế
Ngành học: Hóa hữu cơ
Ngày cấp bằng thạc sĩ: 05/04/2011
3. Tiến sĩ:
Hình thức đào tạo: tập trung;
Nơi đào tạo: Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam.
Ngành học: Hóa hữu cơ
Ngày cấp bằng tiến sĩ:

4. Trình độ ngoại ngữ:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Văn bằng: Bằng đại học thứ hai

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Tháng 2/2009 đến
tháng 12/2011
Trường Đại học Quảng Bình Công tác tại phòng Đào tạo, 
Tháng 01/2012
đến tháng 10/2017
Trường Đại học Quảng Bình Giảng viên kiêm nhiệm công tác
chuyên viên phòng Đào tạo
Tháng 11/2017
đến nay
Trường Đại học Quảng Bình Giảng viên kiêm nhiệm Phó
trưởng phòng Đào tạo
     

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ

2014

Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài Ngọc lan hoa trắng (Michelia alba) ở Quảng bình

2020

Trường

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu, đánh giá loài sâm bổ béo bốn nhị tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

2021

Tỉnh

Thành viên

 1. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…):
 2. Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Yến (2016), Nghiên cứu thành phần hóa học và điều kiện chiết xuất tinh dầu lá cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) ở tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, 2016, Tạp chí khoa học, Trường ĐH Quảng Bình.
 3. Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Minh Lợi (2017), Nghiên cứu khảo sát thành phần hóa học cây Bình tinh chét (Curcuma pierreana Gagnep.) ở Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ Quảng Bình, số 04.
 4. Lý Thị Thu Hoài, Phạm Mỹ Chinh, Đỗ Quỳnh Như (2018), Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá và cành cây giổi xanh (Michelia Mediocris Dandy.) ở tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Quảng Bình, số 16.
 5. Pham Thi Ninh, Ly Thi Thu Hoai (2020), Chu Thi Thu Ha, Tran Huy Thai, Phan Dieu Hang, Tran Van Loc and Tran Thi Phuong Thao, Study on the chemical constituents of Magnolia insignis collected in Tuyen Quang province, Vietnam, Vietnam Journal of Chemistry, 58(1), 133-137.
 6. Pham Thi NinhChu Thi Thu HaTran Huy ThaiNguyen Phuong HanhNguyen Sinh KhangNguyen Thi DungLy Thi Thu HoaiTran Van ChienTran Van LocVo Thi Quynh NhuNguyen The AnhTrieu Quy HungTran Van SungHo Ngoc Anhand Tran Thi Phuong Thao (2020), Chevalierinol A and B, two new neolignan sesquiterpenoids from Magnolia chevalieri, Natural product Research, 35:21, 3745-3751.
 7. Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Phương Thảo, Ngô Văn Hiếu (2021), Thành phần hóa học tinh dầu loài hoa Ngọc lan trắng (Michelia alba) ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Quảng Bình, 21 (01), 20-25.
 8. Lý Thị Thu Hoài, Đỗ Thị Quỳnh Như, Chế tạo nước rửa bát sinh học từ quả bồ kết (Gleditsia australis Hemsl.), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Quảng Bình, 21 (02).
 9. Ly Thi Thu Hoai, Nguyen The Anh, Nguyen Thi Luu, Ngo Van Hieu, Pham Thi Ninh, Tran Van Loc, Nguyen Linh Chi, Nguyen Xuan Nam, Tran Thi Phuong Thao (2021), Sesquiterpoids from the barks and roots of Michelia alba collected in Xuan Mai, Hoa Binh, Vietnam, Vietnam Journal of Chemistry, 59(1), 120-126.
 10. Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Tiến Đạt (2021), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu địa phương của Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Vai trò của Trường ĐH địa phương đối với sự phát triển KT-XH vùng”, Hội thảo quốc gia, Trường ĐH Hùng Vương.
 11. Trương Thị Tư, Lý Thị Thu Hoài (2022), Một số giải phát triển Trường Đại học Quảng Bình gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương giai đoạn 2020 – 2025, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Quảng Bình, 22 (02), 20-25.