Chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh

ThS. Nguyễn Ngọc Thành

Họ và tên Nguyễn Ngọc Thành
Giới tính Nam
Năm sinh 1986
Chổ ở hiện tại Đồng Hới – Quảng Bình
Quê quán Lệ Thủy – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh B
Địa chỉ liên hệ Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại 0964004141 – 0941100005
Email thanhnn@qbu.edu.vn

Quá trình đào tạo

  1. Đại học – Cử nhân:  Cử nhân Công nghệ Thông tin ;  Nơi đào tạo: Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng; Năm tốt nghiệp: 2010
  2. Sau đại học –  Cao học Khoa học máy tính;      Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa, Đại học  Đà Nẵng; Năm tốt nghiệp: 2018

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2010 – 2013 Công ty Liên danh JOT và tư vấn giám sát TP Đà Nẵng Nhân viên
Từ năm 2013 – 2019 Khoa SP Tiểu học – Mầm non Trường Đại học Quảng Bình Viên chức
Từ năm 2019-2020 Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Quảng Bình Viên chức
Từ 2020 đến nay Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình Viên chức

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng kỹ thuật lọc cộng tác để xây dựng hệ thống khuyến nghị sách tại trung tâm học liệu Trường Đại Học Quảng Bình, 2021 2021 Trường Đồng tác giả