Tổ trưởng công đoàn, Chuyên viên phụ trách công tác thực hiện chương trình, kế hoạch giải dạy, thời khoá biểu

ThS. Trương Thị Nhật Lệ

Họ và tên Trương Thị Nhật Lệ
Giới tính Nữ
Năm sinh 1984
Chổ ở hiện tại Đức Phong – Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình
Quê quán Hiền Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Đại học Nuôi trồng thủy sản
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ 30 Phùng Khắc Khoan – Đức Phong – Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại 01683049877
Email kimngan0403@gmail.com

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:      

Nơi đào tạo:    

Ngành học:      

Nước đào tạo:                              Năm tốt nghiệp:   

2. Sau đại học:

– Thạc sĩ chuyên ngành:                Năm cấp bằng:   

Nơi đào tạo:                 

– Tiến sĩ chuyên ngành:                  Năm cấp bằng:         

Nơi đào tạo:              

– Tên luận án: 

  1. Ngoại ngữ    

                             

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2004 – 2008 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Sinh viên
Từ tháng 04/2009 đến nay Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình. Viên chức